این بنا در ضلع جنوب شرقی میدان بهارستان واقع گردیده و یکی از برجسته ترین آثار معماری دوره قاجاریه است. بنای این مجموعه در سال ۱۲۹۶ هـ.ق توسط میرزا حسین خان سپه سالار آغاز شد و بعد از مرگ وی توسط برادرش – یحیی خان مشیرالدوله- در حدود ۱۳۰۲ هـ.ق به پایان رسید و از آن زمان تاکنون به عنوان یکی از مهمترین مراکز آموزش علوم اسلامی در تهران محسوب می گردد. این مجموعه بعد از انقلاب اسلامی به شهید مطهری تغییر نام یافت.بنای مسجد و مدرسه مشتمل بر صحن وسیع، ایوانهای چهارگانه، شبستان های متعدد، مناره های هشت گانه، جلوخان و سردر، گنبد رفیع، حجره ها و بالکنها، کتابخانه معتبر و تزئینات غنی کاشیکاری است.این مجموعه دارای سردری در جانب غربی و شرقی است. جلوخان و سردر غربی در جانب خیابان شهید مصطفی خمینی واقع است و ورودی اصلی بنا محسوب می گردد. این سردر دارای دو مناره کاشیکاری، طاقنما و ایوانچه ها ، سکو و تزئینات غنی کاشیکاری است. •مسجد مدرسه سپهسالار( مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری)بناهای ساخته شده در دوره قاجار با مساحت۱۶۰۰ متر مربع و دارای دوطبقه می باشد. •طراح بنا میرزا مهدی خان شقاقی(ممتحن الدوله) و معمار آن میرزا ابولحسن قمی بوده است. •بانیان این بنا حاج میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی، صدراعظم دوره ناصرالدین شاه و برادرش مشیرالدوله بودند.سپهسالار در نقشه کشی، معماری و وضع ساختمان این بنای بزرگ، طرح و نقشه شرقی اسلامی را در نظر داشت. نقشه این مجموعه و شیوه معماری آن تلفیقی از سبک معماری مسجد جامع اصفهان در قسمت هشتی و ورودی، مسجد ایاصوفیه اسلامبول و نماسازی آن یادآور مدرسه چهارباغ اصفهان است. •این بنای تاریخی در مورخ ۳۰/۳/۱۳۱۵ ، به شماره ۲۶۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. • بر کاشیکاری سر در ، کتیبه های متعددی نوشته شده است؛ از آن جمله :((در عهد دولت معدلت همایون {…} این مسجد منیع البنیان منیع الارکان را که فضایش {ریختگی} وسعت دلگشا و بنایش ار کامل جانفزاست و غم زداست جناب مستطاب رضوان ماب اکرم افخم سپهسالار اعظم حاج میرزا حسینخان صدر اعظم و وزیر امور خارجه طاب ثراه بدستیاری و استظهار برادر اکرم خود حضرت اجل ارفع اشرف امجد مشیرالدوله یحیی خان وزیر عدلیهاعظم دام محده العالی{…} بوجهیکه شاید و وصفی که باید از روی صدق و صفای نیت طوبت بنا نهاد بدون امساک در خرج و صرف اموال و بتسامح عاملین اسفال و اعمال بسعی و مراقبت استادان نازک اندیشه و معماران سنمار پیشع و اهتمام مقرب الخاقان احمد علی خان سر تیپ کارفرمای مسجد جدد البناء مبارک ناصری صورت انجام داد {…} ۱۳۰۲ |{…} الحقیر الفقیر المذنب غلامرضا)).براساس دیگر کتیبه های سر در، خط کتیبه ها از میرزا غلامرضا اصفهانی و عمادالکتاب و کاشی ها از استاد محمد صادق کاشانی و استاد علی اکبر است.

125,000 ریال – خرید