پاورپوینت مطالعه موردی مدرسه خارجی مدرسه کانبرای سنگاپور

مدرسه کانبرا اولیه نشسته بر روی یک سایت اندازه گیری ۶۳ توسط ۷۱m در سه طرف توسط مسکن افزایش عمومی بالا احاطه شده و fronting جاده اصلی چهارم است. متعلق، وزارت آموزش و پرورش، سنگاپور می باشد. منطقه بندی مدرسه روشن است؛ مناطق عمومی و سر و صدا تولید مانند ساحه، سالن چند منظوره و غذاخوری می شوند، قرار می گیرد و نزدیک به جلو، رو هارد نیروی دریایی شده است. دفاتر اداری به سمت کلاس به سمت شرق و به سمت شمال قرار گرفته است. فرم طراحی شده است کمی خمیده نشان می دهد مهار و یا گرایش، اما باز و داخل مدرسه عمدتا ۴ طبقه در ارتفاع با دسترسی خوب و فضای گردش سخاوتمندانه است.این پروژه بصورت کامل اجرا شده وکلیه قسمتهای ساختمان، پلان ،نما و برش انالیز شده است.(این پروژه کامل می باشد)

پاورپوینت مدرسه کانبرا

*************************************

150,000 ریال – خرید