شکل گیری جریانات بعد از مدرن با سه اصطلاح پست مدرن، پست مدرنیته و پست مدرنیسم از یکدیگر تفکیک و متمایز می شوند.تحولات رخ داده در حوزه معماری طی سه دهه پایانی قرن گذشته در غرب باعث متزلزل ساختن ارکان تنها سبک فراگیر و جهانی ، در بخش عمده ای از قرن بیستم یعنی معماری مدرن گردید. این تحولات ریشه در تغییرات بنیادین فکری و اجتماعی و دگرگونی نگرش نسبت به خود و جهان پیرامون در غرب داشته است . تغییرات ذکر شده با انتقادات نیچه مدرنیته از اواخر قرن نوزده در آلمان آغاز ؛‌و توسط اندیشمندانی هم چون فروید ،‌هایدگر ،دریدا ، دلوز ، لیوتارو دیگران مورد بسط و شرح قرار گرفت.اگر فلسفه روح زمان و معماری کالبد زمان است ، با عوض شدن روح زمان ، کالبد زمان هم عوض می شود . لذا این بخش نیز همانند بخش قبل ، ابتدا با موضوع فلسفه آغاز شده و سپس نمود کالبدی آن در معماری مورد بحث قرار گرفته است .برج‌های پتروناس سازه‌های شگفت‌آور و عظیمی از شیشه و آهن هستند .طبقه و مناره هایی به بلندی ۳۰ متر، تجسمی عینی از رویاهای معماری میباشد¡Cesar Pelli می گوید : « ما پیشنهاد کرده‌‌ایم بین دو برج (در طبقات ۴۱ و ۴۲ و اتفاع ۱۷۰ متری) یک پل ارتباطی باشد، این پل با تکیه‌گاه‌ های خود، دروازه‌ای به سوی آسمان می‌سازد. »¡برج‌های دوقلو با ارتفاع ۹/۴۵۱ متر، بگونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند بادهای ویران‌کننده‌ای با سرعتی بالای ۱۴۰ کیلومتر در ساعت را تحمل کنند. برای این کار با یک پل آسمانی به طول ۴/۵۸ متر به هم وصل شده اند. این پل به صورت یک پارچه بلند شده و در جای خود قرار گرفته است و با یک تکیه گاه زاویه دار حمایت می شود.

پاورپوینت آشنایی با معماری پست مدرینته

*************************************