نماد پردازی دوره معماری مدرن متاخر رامی توان از بعد جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه هفتاد محسوب کرد. 1972-1945 دراین زمان بسیاری  از معماران بزرگ دوران معماری اولیه و متعالی همچون  رایت.لوکوربوزیه.گروپیوس. ومیس زنده بودند. انها کماکان فعال بوده ونقش بسزایی درشکل گیری معماری اوانگارد داشتند.بروتالبیسم علاوه بر خشونت وگران پیکری گرایشی به تندسگون ساختن معماری نیز داشت.درپاره ای موارد تندسگون ساختن بنا خود در خدمت کیفیت خوشونت روستایی وبومی در بروتالیسم بود ودرمواردی دیگر چون کلیسای رونشان وساختمان اونیته دابیتاسیون کارلوکوربوزیه همراه این کیفیت و چنان چیره اشکاربود که مانند بسیاری از ویژگیهای معماری لوکوربوزیه درسی شد که معماران فراوانی گاه مستقیما وگاه هریک به تعبیروشیوه خاص خود ازان تبعیت می کردتندسگرایی درمعماری غیرازاثار لوکوربوزیه منابعی دیگری داشت.دراثار لویی کان ازحدود سال 1950 این توجه به تندیس مشاهد می شود به نظر نمی رسد که کان مستقیما تحت تاثیر لوکوربوزیه بدین گرایش متمایل شده باشد کاملا روشن است تندیسگرایی کان بسیار قوی است و کیفیتی خاص خود را دارد البته به همان اندازه نیز روشن است که کان از کارهای لوکوربوزیه کاملا مطلع بود وبه تعبیری مشعلی راکه معماران نخستین نسل معماری مدرن افروختند وی تقریبا ازدهه شصت تا حدود نیمی از دهه هفتاد به دوش کشید.تندیسگرایی کان ناشی از پختگی وی پس از سالها تدریس وتحصیل دردانشگاه پنسیلوانیا بود که سالها دران اموزش معماری به شیوه بوزار معمول بود .نکته حائز اهمیت درمورد این ساختمانها تندیس گونه این است که انها بلا استثنا با بتن احداث شده اند.دراین بناها بتن همچون خمیر مجسمه ماده ای بسیار مناسب برای پدید اوردن اجسام بدیع ونوظهور بود دربسیاری ازاین ساختمانها  سطح بتن به صورت نمایان ظاهرشده وسبکی براین اساس بروتالیسم رایج شده منظورنمایش بتن وسطح خشن ان است علاوه بر بتن دراین سبک اجسام وسازه ساختمان خصوصا تیرها به صورت اغراق همانندیک قلعه مدرن نمایش داده شده می شود.

پاورپوینت نماد پردازی در معماری

*************************************

توضیحات محصول :

پاورپوینت نماد پردازی در معماری

انسان،طبیعت،معماری

  تعداد صفحات : 66 اسلاید شامل توضیحات ، تصاویر 

 فرمت : پاورپوینت ۲۰۰۷ قابل ویرایش

 سال ارائه:  بهار 1396

 قیمت:  70000  ریال

 [بلافاصله بعد از پرداخت صفحه دانلود فعال می شود ] 

 [جهت خرید برروی دکمه زیرکلیک نمایید]

**************************************