شهرستان نمین با مساحتی در حدود 2/1011 کیلومتر مربع حدود 1/6 درصداز مساحت استان اردبیل را در بر می گیردوبه عنوان کوچکترین شهرستان در سطح استان معرفی می گردد.این شهرستان در موقعیت جغرافیایی °48و15 الی “25و°38 الی “40و°38 عرض جغرافیایی قرار دارد.    این شهرستان از سمت شمال شرقی با جمهوری آذربایجان، ازشرق با استان گیلان ،از جنوب غرب با شهرستان اردبیل واز سمت شمال غرب با شهرستان مشکین همسایه است .این شهرستان یکی از شهرستان های نه گانه ی استان اردبیل و جزو شهرستان های تازه تاسیس آن به شمار می رود که طبق آخرین تقسیمات کشوری استان مشتمل بر دو بخش مرکزی و ویلکیج استخانقاه سفلی روستایی است که در استان اردبیل، شهرستان نمین، بخش مرکزی،دهستان ویلکیج شمالی قرار دارد.ادامه ی رشته کوه های تالش در شرق اردبیل عمده ترین ارتفاعات منطقه است که بیشتر قسمت های شهرستان نمین را در بر می گیرد و ارتفاعات صلوات داغی از ناهمواری های عمده ی آن محسوب می شود که بیش از 2000 متر ارتفاع دارد.این شهرستان بخشی از واحد زمین شناسی البرز غربی آذربایجان است و بر دامنه های غربی چین خوردگی های تالش انطباق دارد . از خصوصیات زمین شناسی شهرستان وجود ساختمان های گسلی متعدد است که عبارتند از :گسل عمران ،دامنه غربی تالش ، مالیخ لی چای و گسل شرقی اردبیل .    براساس پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه که به وسیله ی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران صورت پذیرفته است این محدوده در پهنه ی خطر نسبتا پایین زمین لرزه قرار دارد با این حال وجود گسل های موجود در پیرامون شهرستان و سوابق لرزه خیزی منطقه لزوم توجه به قوانین و ضوابط ساختمان سازی و آیین نامه 2800 زلزله را ضروری می سازد . خصوصیات فیزیو گرافیک شهرستان غنی از تیپ ها و واحد های مختلف ارضی شامل ، کوهها و تپه ها ، ملات ها و دشت های آبرفتی تشکیل گردیده است که فلات ها و تراس های فوقانی باپستی و بلندی کم تا متوسط و تپه های کم ارتفاع تا نسبتا مرتفع بیشترین وسعت را دارد . لذا از این رو بیشتر قسمت های شهرستان را خاک های کم عمق تا نیمه عمیق با بافت متوسط تا سنگین ، سنگ ریزه دار و در خاک های کم عمق تا نیمه عمیق با بافت متوسط تا سنگین ، سنگ ریزه دار و در خاک های نیمه عمیق و اغلب همراه باتجمع مواد آهکی تشکیل می دهد .

 پاورپوینت پاورپوینت روستای خانقاه سفلی اردبیل

*************************************

توضیحات فایل :

پاورپوینت پاورپوینت روستای خانقاه سفلی اردبیل

تعداد صفحات : 109  اسلاید شامل توضیحات ، تصاویر،نمودار،جداول

 فرمت : پاورپوینت 2007 قابل ویرایش

 سال ارائه:  بهار 1396

 قیمت:  230000 ریال

 [بلافاصله بعد از پرداخت صفحه دانلود فعال و به ایمیل ارسال می شود ] 

[جهت خرید برروی دکمه خرید آنلاین کلیک نمایید]

*************************************