به نقل از سایت وزارت آموزش و پرورش معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش ، از آغاز ثبت نام آزمون استخدام ۵ هزار نفر در آموزش و ...